Passend Onderwijs en handelingsplannen

Een handelingsplan schrijven dat werkt is een kunst op zich. Een goed handelingsplan helpt de leerling verder, leidt tot resultaat en zorgt ervoor dat  leerlingen meer zelf verantwoordelijk worden voor hun leren en oefenen. Een goed handelingsplan is eigenlijk heel praktisch en geen hogere wiskunde. Het maken van goede handelingsplannen is dan ook te leren.

Training handelingsplannen maken
In deze training leren mentoren of zorgcoördinatoren hoe ze handelingsplannen schrijven die leiden tot resultaat. Dit doen we door het begrip handelingsplan eerst duidelijk af te bakenen. Wat doet zo’n plan wel en wat niet? Verder leren ze:

  • aan welke eisen een haalbaar handelingsplan moet voldoen;
  • hoe ze handelingsplannen koppelen aan de lessen in de klas;
  • waarom handelingsplannen niet per definitie bedoeld zijn voor de zwakste leerlingen.

Bovenal zorgen we ervoor dat mentoren en zorgcoördinatoren geïnspireerd zijn om er mee aan de slag te gaan met leerlingen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze adviseur(s).

Terug naar overzicht…

Voortgezet onderwijs > Omgaan met verschillen > Leerlingenzorg > Passend Onderwijs en handelingsplannen