Inschrijven voor de nieuwsbrieven van Marant

Inschrijven voor de nieuwsbrieven van Marant

Deel deze pagina:Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone
Actueel
2 juli 2015

Samen sterker: onderwijs en jeugdzorg verbinden

Onderwijs en jeugdzorg waren lange tijd twee  verschillende werelden: met  eigen professionals, een eigen cultuur en een eigen jargon. Deze twee werelden delen  één belangrijke overeenkomst. Ze hebben  hetzelfde doel, ‘het beste voor kind en jeugd’. Een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg biedt mogelijkheden om kinderen écht het beste te bieden.

De invoeringen van Passend Onderwijs in 2014 en de Transitie Jeugdzorg in 2015 gaven kansen voor sterkere samenwerkingen. Begin juni kwamen onderwijs- en zorgprofessionals met elkaar in gesprek op een gezamenlijk congres over de belangrijke verbinding. Best practices werden met elkaar uitgewisseld. Samen op weg naar nog meer samenwerkingsmogelijkheden voor het onderwijs en de jeugdzorg!
Waarom de verbinding onderwijs-zorg?
Er zijn wachtlijsten bij de jeugdzorg,  er gaan nog te veel kinderen niet naar school, trajecten duren lang en vaak volgt traject na traject. Het is belangrijk dat kinderen en ouders sneller en beter geholpen worden. Een samenwerking tussen onderwijs en zorg draagt daar sterk aan bij.

Wanneer jeugdzorg kindnabij is, in de leefwereld van het kind in plaats van in een behandelsetting, zijn behandelingen effectiever en kan kind of jongere de handvatten meteen  toepassen. Aangezien zij een groot deel van hun tijd doorbrengen op school, is dit de vindplaats voor signalering en plek bij uitstek voor veel behandelingen. Wanneer de leerkracht daarnaast goede ondersteuning krijgt, kan er op meer momenten effectief worden gehandeld.
Voordeel voor het onderwijs
Een krachtige verbinding met jeugdzorg heeft veel voordelen voor de school en de leerkracht. Bij een goede samenwerking  heeft de leerkracht of mentor meer zicht op begeleiding van het kind of de jongere. Hierdoor kunnen ze zelf meer voor hen betekenen, omdat ze weten wat er speelt en weten  hoe te handelen. Daarnaast zorgen korte lijnen voor laagdrempelig consultatie van de  jeugdzorgprofessional. Leerkrachten ontwikkelen vaardigheden en kennis, en voelen zich beter toegerust om te gaan met de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
Winst voor de jeugdzorg
Ook de jeugdzorg heeft baat bij een goede verbinding met het onderwijs. Door regelmatige  contactmomenten met de leerkracht of de mentor, kan de zorgprofessional rekenen op samenwerking gedurende een traject. De informatie vanuit de onderwijsprofessional versterkt het behandeltraject. Behandelingen worden zo effectiever en kunnen verkort worden. De korte lijnen maken snel overleg en nieuwe invalshoeken en benaderingen mogelijk. De krachtenbundeling verkleint de terugvalkansen enorm!
Marant is sterk in verbinden
Op het snijvlak van onderwijs en zorg is Marant al jaren een vertrouwde partner. Op casusniveau is integraal handelen op verschillende niveaus voor ons een vanzelfsprekendheid. Nauwe afstemming met jongeren zelf, hun ouders, scholen en andere professionals is uitgangspunt.

Dit kan betekenen dat we én schoolnabij de groepsdynamiek versterken met coaching on the job van de leerkracht, én op ouderniveau betrokkenheid vergroten met interactieve informatieavonden, én de vaardigheden van een aantal leerlingen versterken in een individueel ggz-traject. Waarom dat werkt? Je leest het in mijn volgende blog!

Ben je vanuit het onderwijs of de jeugdzorg op zoek naar mogelijkheden de link te versterken? Ik kom graag met je in contact via b.rossen@marant.nl.

Meer actueel