Aanbod

Leraar Assessments

Leraar Assessments

U streeft naar kwaliteit van onderwijs en wilt daarom investeren in de professionalisering van leraren. Daarvoor is het belangrijk om meer zicht te krijgen op sterke punten en ontwikkelpunten. Leraar assessments zijn daarbij erg waardevol. Zowel voor extra informatie en een objectieve externe blik, reflectie door de docent op competenties en gedrag, als voor het gericht voeren van gesprekken in uw IPB cyclus en voor beoordelen. Denkt u daarbij aan werving- en selectieprocedures voor nieuwe leraren, maar ook in het kader van de functiemix en/of uw promotiebeleid.

Match met profielen

In het VO hebben we speciale aandacht voor de match met de profielen voor docent LC/LD. In het PO is er speciale aandacht voor de match met de profielen LB/LC en voor het in beeld brengen van het hbo+ niveau.

Kwaliteiten en ontwikkelbehoeften

Marant Interstudie beschikt over veel expertise als het gaat om het in beeld brengen van kwaliteiten en ontwikkelbehoeften van leraren. Afhankelijk van uw vraag, behoefte en budget, bieden wij diverse docentassessments aan. Van een quickscan tot en met een uitgebreid assessment.

Uniek voor vo is het gebruik van ‘situational-judgement-tests’: een nieuwe ontwikkeling in testonderzoek. Ons Docent Ontwikkel Programma (SQ-DOP) meet aan de hand van ‘scènes uit het dagelijks leven van een docent’ inzicht in effectiviteit van docentgedrag, op basis van verschillende docentrollen. Met 7 Cedeo-erkenningen, waaronder voor assessment, staat Marant Interstudie garant voor kwaliteit.

Soorten leraar assessments

 • @-scan Light
  De @-scan Light bestaat uit cognitieve tests en persoonlijkheidsvragenlijsten. Er wordt inzicht verkregen in aspecten van cognitie en persoonlijkheid, van belang voor het functioneren als leraar.De @-scan Light is bedoeld als reflectietool en is ondersteunend voor de leraar bij het opstellen van een POP. Daarnaast is het ondersteunend bij ontwikkelgesprekken en bij selectie- en beoordeling van LB/LC/LD docenten.
 • @-scan Basic
  De @-scan Basic bestaat uit cognitieve tests en persoonlijkheidsvragenlijsten. Er wordt een diepgaander beeld verkregen van cognitie en persoonlijkheid waardoor de resultaten een nog grotere betrouwbaarheid kennen. Daarnaast wordt met een multimediaal instrument ingezoomd op (inzicht in) docentgedrag en/of stijlen van sturing, beïnvloeding en coaching (veelal elementen in LC en LD functies in het VO)
 • ACO (Assessment Center Onderwijs)
  Het ACO is de @-Scan Basic, aangevuld met voorbereidende opdrachten (EVC-onderzoek) en een diepgaand interview. Er wordt een uitgebreide rapportage opgesteld.Het ACO is ondersteunend bij het opstellen van het POP door de leraar. Tevens biedt het ACO een diepere cognitiemeting en geeft het informatie voor het voeren van ontwikkelgesprekken.Het ACO wordt ingezet bij beoordelings- en selectieprocedures en bij functioneringsproblematiek. De grote betrouwbaarheid, de objectieve externe blik en de brede wijze van gegevensverzameling maken het een verantwoorde investering. Er worden, desgewenst, beoordelende uitspraken gedaan. Ook kunnen uitspraken gedaan worden over ontwikkeling.
 • ACO Plus
  Het ACO Plus is het meest uitgebreide leraarassessment. Het bestaat uit het ACO, aangevuld met praktijksimulaties en/of lessenbezoek(en) en ontwikkelgesprekken. Er wordt een uitgebreide rapportage opgesteld.Het ACO Plus kan benut worden bij diepe reflectie en opstellen van het POP. Uiteraard is een cognitiemeting opgenomen en biedt het informatie voor ontwikkelgesprekken.Het ACO Plus wordt vaak gebruikt bij risicovolle/gevoelige beoordelingsprocedures, bij selectie en bij diepere functioneringsvragen en/of -problemen. De grote betrouwbaarheid, objectieve externe blik vanuit verschillende disciplines (psychologie, onderwijskunde), de hoge acceptatie en de brede wijze van gegevensverzameling maken het vooral voor deze situaties een verantwoorde investering.Bij het ACO Plus worden, desgewenst, beoordelende uitspraken gedaan die voorzien zijn van een uitgebreide toelichting. Dit geldt ook voor eventuele uitspraken over mogelijke ontwikkeling.

Voorbereiding

We nemen met u de situatie, doelstellingen en wensen door om te bepalen welk assessment het beste beantwoordt aan uw vraag. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om specifieke onderzoeksvragen aan ons door te geven (bijvoorbeeld punten van twijfel uit de selectieprocedure).

Afname en uitvoering

Wij verzorgen de gehele organisatie voor u, van eerste afspraak tot eindrapportage en advies. De scans worden online afgenomen. Het ACO en ACO Plus wordt op ons kantoor en/of op locatie uitgevoerd. Deels online afname is mogelijk. In overleg worden hierover afspraken gemaakt.

Rapportering en nazorg

In overleg wordt de doorlooptijd bepaald (max. 5 werkdagen). Het assessmentrapport wordt verstuurd naar de kandidaat. Na akkoord van de kandidaat wordt het rapport doorgestuurd naar de opdrachtgever (conform NIP-code). Bij alle assessments zijn telefonische nagesprekken met kandidaat en opdrachtgever in het tarief inbegrepen.

Bij het ACO Compleet zijn er ontwikkelingsgerichte nagesprekken met deelnemer en leidinggevende. Dit voor overdracht van resultaten naar de praktijk.

Vervolgtraject

Om het optimale uit een assessment te halen adviseren we ook het vervolgtraject in kaart te brengen, zodat handen en voeten kan worden gegeven aan ontwikkelbehoeften. Marant Interstudie denkt hier graag bij mee. Het kan daarbij gaan om collectieve resultaten formuleren (sterke punten en ontwikkelpunten, blinde vlekken en verborgen krachten van uw leraren), architecten van een collectieve of individuele ontwikkelroute, advisering over specifieke opleiding, etc.

Download hier de flyer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met William van den Dries: en Lida Beers:

Delen via:Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Share on Facebook0Email this to someone