Vertelkoffers

Vertelkoffers zijn koffers met een vaste inhoud die in de onderbouw kunnen worden ingezet bij ontwikkelingen als interactief taalonderwijs en het stimuleren van spel door rijke hoeken en bij programma’s als Piramide, Puk en Ko, Ik en Ko en Schatkist.

In de vertelkoffers worden verschillende tussen­doelen (boekoriëntatie, verhaalbegrip, functies van geschreven taal, relaties tussen gesproken en geschreven taal en taalbewustzijn) praktisch uitgewerkt met een prentenboek en verschil­len­de (ontwik­kelings-)materialen. Daarnaast leggen vertelkoffers accenten op verschillende ontwikkelingsgebieden. Hierbij valt te denken aan: woordenschat, sociaal emotionele ontwik­ke­ling, motoriek en gecijferd­heid.

Vertelkoffers kunnen drie weken geleend worden. Aangezien we een beperkt aantal koffers in de collectie hebben, raden we u aan om deze tijdig te aan te vragen. Dit kan telefo­nisch, per email of door een reservering te plaatsen in de online catalogus.

Op dit moment hebben we de volgende vertelkoffers in de collectie:

Titel Te gebruiken bij thema/project
De mooiste vis van de zee zomer, water
Dotties’s eieren Pasen, lente, tellen
Dotties kuikens Pasen, lente, tellen
Hoe Tito zijn neus kwijtspeelde circus, feest
Mooiste vis helpt een ander zomer, water, sociaal emotioneel
Rupsje Nooitgenoeg lente, eten, dieren
Het luie lieveheerstbeestje zomer, dieren, sociaal emotioneel
Over een mol die wil weten wie er op zijn kop heeft gepoept dieren
Eentje geentje dieren, sociaal emotioneel (pesten)
De kaboutermuts sprookjes, feest, fantasie (motoriek)
Ik wil de maan
Het gouden doosje
Hotel 1-2-3 tellen, dieren, vakantie
Stap maar op mijn bezemsteel sprookjes, feest, fantasie, rijmen


Leskoffer Kind en Rouw
Helaas krijgen kinderen op school soms ook te maken met een sterfgeval in het gezin of op school. Als hulpmiddel bij de begeleiding van een groep heeft EduService de Les­koffer ‘Kind en Rouw’ in de collectie. Er is zowel een koffer voor de onderbouw als voor de bovenbouw.

Ook scholen zonder abonnement kunnen deze koffer(s) lenen!

Terug naar overzicht…