Wie is Marant?

 

Samen leren in een stroomversnelling brengen, dat is onze missie. Het leren van kinderen en jongeren, van leraren en leidinggevenden en vooral ook het samen leren in een daarop toegeruste organisatie. Het is onze overtuiging dat juist het ‘leren-leren’ de ultieme doelstelling is van goed onderwijs.

Leren in een stroomversnelling betekent samen optrekken vanuit professionaliteit, vakmanschap en met eigen visie op de ideale leeromgeving. Samen hebben we de ambitie dat elk talent optimaal tot bloei komt en dat alles in het onderwijssysteem daarop gericht is.

Maak kennis met het vernieuwde Marant!

Samen brengen we het leren in een stroomversnelling

Altijd het laatste nieuws?

contact

Nieuwe Aamsestraat 84a
6662 NK Elst

Postadres
Postbus 198
6660 AD
Elst

T (0481) 43 93 00
post@marant.nl

 

Actueel
2 juli 2015

Samen sterker: onderwijs en jeugdzorg verbinden

Onderwijs en jeugdzorg waren lange tijd twee  verschillende werelden: met  eigen professionals, een eigen cultuur en een eigen jargon. Deze twee werelden delen  één belangrijke overeenkomst. Ze hebben  hetzelfde doel, ‘het beste voor kind en jeugd’. Een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg biedt mogelijkheden om kinderen écht het beste te bieden.

De invoeringen van Passend Onderwijs in 2014 en de Transitie Jeugdzorg in 2015 gaven kansen voor sterkere samenwerkingen. Begin juni kwamen onderwijs- en zorgprofessionals met elkaar in gesprek op een gezamenlijk congres over de belangrijke verbinding. Best practices werden met elkaar uitgewisseld. Samen op weg naar nog meer samenwerkingsmogelijkheden voor het onderwijs en de jeugdzorg!
Waarom de verbinding onderwijs-zorg?
Er zijn wachtlijsten bij de jeugdzorg,  er gaan nog te veel kinderen niet naar school, trajecten duren lang en vaak volgt traject na traject. Het is belangrijk dat kinderen en ouders sneller en beter geholpen worden. Een samenwerking tussen onderwijs en zorg draagt daar sterk aan bij.

Wanneer jeugdzorg kindnabij is, in de leefwereld van het kind in plaats van in een behandelsetting, zijn behandelingen effectiever en kan kind of jongere de handvatten meteen  toepassen. Aangezien zij een groot deel van hun tijd doorbrengen op school, is dit de vindplaats voor signalering en plek bij uitstek voor veel behandelingen. Wanneer de leerkracht daarnaast goede ondersteuning krijgt, kan er op meer momenten effectief worden gehandeld.
Voordeel voor het onderwijs
Een krachtige verbinding met jeugdzorg heeft veel voordelen voor de school en de leerkracht. Bij een goede samenwerking  heeft de leerkracht of mentor meer zicht op begeleiding van het kind of de jongere. Hierdoor kunnen ze zelf meer voor hen betekenen, omdat ze weten wat er speelt en weten  hoe te handelen. Daarnaast zorgen korte lijnen voor laagdrempelig consultatie van de  jeugdzorgprofessional. Leerkrachten ontwikkelen vaardigheden en kennis, en voelen zich beter toegerust om te gaan met de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
Winst voor de jeugdzorg
Ook de jeugdzorg heeft baat bij een goede verbinding met het onderwijs. Door regelmatige  contactmomenten met de leerkracht of de mentor, kan de zorgprofessional rekenen op samenwerking gedurende een traject. De informatie vanuit de onderwijsprofessional versterkt het behandeltraject. Behandelingen worden zo effectiever en kunnen verkort worden. De korte lijnen maken snel overleg en nieuwe invalshoeken en benaderingen mogelijk. De krachtenbundeling verkleint de terugvalkansen enorm!
Marant is sterk in verbinden
Op het snijvlak van onderwijs en zorg is Marant al jaren een vertrouwde partner. Op casusniveau is integraal handelen op verschillende niveaus voor ons een vanzelfsprekendheid. Nauwe afstemming met jongeren zelf, hun ouders, scholen en andere professionals is uitgangspunt.

Dit kan betekenen dat we én schoolnabij de groepsdynamiek versterken met coaching on the job van de leerkracht, én op ouderniveau betrokkenheid vergroten met interactieve informatieavonden, én de vaardigheden van een aantal leerlingen versterken in een individueel ggz-traject. Waarom dat werkt? Je leest het in mijn volgende blog!

Ben je vanuit het onderwijs of de jeugdzorg op zoek naar mogelijkheden de link te versterken? Ik kom graag met je in contact via b.rossen@marant.nl.

Actueel
30 juni 2015

Zeer tevreden ouders Behandelpraktijk!

Ook dit jaar onderzocht Marant de tevredenheid van ouders waarvan de kinderen een dyslexiezorgtraject doorlopen. Ouders beoordeelden ons onderzoeks- en behandeltraject.

En wat zijn we trots op het resultaat! Ouders gaven onze onderzoekers gemiddeld een 8,2 en onze behandelaars gemiddeld zelfs een 8.4!

De inhoud van onze behandelingen werd beoordeeld met een 8.1.

89% van de ouders merkt dat hun kind beter leest, ook al is de behandeling nog niet afgerond. 97% van de ouders zou Marant bij andere ouders aanbevelen.

De ruimte voor het geven van suggesties is gelukkig door een aantal ouders benut. We zijn immers voortdurend op zoek naar het verder versterken van onze dyslexiezorg.

Actueel
15 juni 2015

Maak kennis met onze nieuwe directeur: Arend Runia

“In 1958 ben ik in Kampen geboren en heb daar ook de middelbare school gevolgd. Daarna ben ik naar Groningen gegaan en deed daar de Leraren Opleiding in de vakken Aardrijkskunde en Biologie. In die tijd genoot ik van het studentenleven maar vooral ook van vakken als taalgedrag, didaktiek en pedagogiek. Ze gaven me inzicht in hoe mensen leren en samenwerken. Daarna probeerde ik nog even onderwijskunde aan de universiteit maar ondertussen was ik gaan werken en aan de leerlingen in de klas beleefde ik veel meer plezier.”

“Bovendien was het werk een enorme stimulans voor mijn eigen leren. Ik leerde onderwijsontwerpen, leerlingen begeleiden, scholen bouwen en nog veel meer. Eind jaren ’80 werd ik net voor mijn 30e levensjaar conrector op een H/V-school. Daarna groeide de organisatie waar ik werkte en groeide ik mee. Ik werd rector, lid van de centrale directie en in 2004 bestuurder in het Voortgezet Onderwijs. In 2009 bracht ik die organisatie samen met een ROC en was ik lid van het College van Bestuur van Landstede groep in Zwolle. Een onderwijsorganisatie met 25.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.”

“Nu maak ik de overstap naar Marant. Een organisatie die samen met u het leren in een stroomversnelling wil brengen. Voor mij een uitgelezen mogelijkheid om mijn ervaring en kennis in te brengen en te delen met anderen. Ik heb wat te bieden vanuit mijn ervaring in alle docerende, leidinggevende, bestuurlijke en creërende rollen die het onderwijs kent. Maar meer nog ben ik benieuwd naar ú en uw uitdagingen.”

“Ik zie daar naar uit. Zoals ik er altijd naar uitzie om de praktijk van leerlingen en medewerkers te verbeteren zodat het leren werken uitdagender en effectiever wordt. Samen hebben we nog een hele wereld te winnen!”

Contact: a.runia@marant.nl

Lees hier al het nieuws van Marant